fbpx

ျမန္​မာ​ေတြအတြက္​ အႀကီးမားဆံုး ဂိမ္​း ႏွင္​့App စတိုး Game App Android

Logo
Search APK
Benji Bananas

Benji Bananas

8/101390 rate

1.37 for Android

Download (24 MB)

8.0

1.110.069 Reviews

Benji Bananas

သင့္ Android အတြက္ အေကာင္းဆံုးအက္ရွင္စြန့္စားဂိမ္း – အခမဲ့

စိတ္္လႈပ္ရွားမႈ၊ေပ ်ာ္ရႊင္မႈ မ ်ားအေျခခံထားေသာ စြန္ ့စားခန္းဂိမ္း

နြယ္ပင္တစ္ပင္မွတစ္ပင္သို ့ ပ ်ံသန္းပါ။သို ့ေသာ္ ေတာျကီးမ ်က္မည္းထဲတြင္ပုန္းခိုေနေသာ ရန္မ ်ားကို ေစာင့္ျကည့္ပါ။ျမွင့္တင္မႈ၊အထူး၊ပါ၀ါတိုးမ ်ားရရန္ ငွက္ေပ ်ာသီးမ ်ားလက္ခံလိုက္ပါ။

သြင္ျပင္မ ်ား

လွပေသာကာတြန္း ၊ လက္နွင့္ဆြဲေသာ ဂရပ္ဖစ္မ ်ား
ေပ ်ာ္စရာအေျခခံထားေသာ ဂိမ္းကစားနည္း( ေမ ်ာက္တစ္ေကာင္ ေရွ ့သြားရန္ ျကိဳးမ ်ားတစ္ေလ ်ာက္ လႊဲပါ
မ ်ိဳးစံုေသာ ရႈခင္းမ ်ားကို ျဖတ္ကာ သင့္ေျပးလမ္းကိုျပဳလပ္ပါ( ဘုရားေက ်ာင္းပ ်က္၊ေရတံခြန္မ ်ား၊ထူထပ္ေသာေတာမ ်ား)
ပိုမိုေသာ Upgrades ရရွိရန္ ငွက္ေပ ်ာသီး၊ျငဳတ္သီးပင္မ ်ား စုေဆာင္းလိုက္ပါ
ေက ်ာက္နက္အထုပ္အပိုး၊ျငုတ္သီးအျမန္နႈန္း၊လင္းယုန္စီးျခင္း အစရွိေသာ အထူးပါ၀ါမ ်ားကို ေလာ ့ဒ္ဖြင့္လိုက္ပါ
သင့္ေမ ်ာက္ကိ ုျခားနားေအာင္ အ၀တ္ဆင္ေပးပါ( နင္ဂ ်ာ၀တ္စံု၊မ ်က္နွာဖံုးအေငြ ့)
ျကိုးအမ ်ိဳးအစားမ ်ား ( နြယ္ပင္၊ေျမြမ ်ား။မီးေလာင္ေနေသာ ျကိုးမ ်ား)

ယခု ေဒါင္းလုပ္ဒ္ လုပ္ပီး ပတ္၀န္းက ်င္မ ်ိုးစံုျဖတ္ပီး နြယ္ပင္မ ်ားတစ္ေလ ်ွာက္ ပ ်ံသန္းရေသာ ေပ ်ာ္ရႊင္မႈ ကို အေတြ ့အျကံုရယလိုက္ပါ

အကယ္ရ္ၽြ သင့္မွာ ဂိမ္းနဲ့ပတ္သတ္ပီး အျခားျငင္းခ ်က္မ ်ား ရွိပါက က ်ြန္္ုပ္တို ့ support@fingerssoft.net ကို ဆက္သြယ္ေပးပါ

“Benji Bananas ၀က္ဘ္ဆိုက္ကို စစ္ေဆးပါ
http;www.benjibananas.com ”

Benji Bananas သည္ TribeFlameLtd မွ စတင္ပီး Fingersoft Ltd မွ ထုတ္ေ၀ပါသည္


Bananas Benji is a 2D platform game in which you have to control a monkey who likes two things: to swing on vines and to eat bananas. Luckily, in this game you can do both simultaneously.Bananas Benji is a fun platformer, which has some addictive gameplay and very nice graphics. In short, a classic Android game that will have you hooked for a good few hours.

The best action adventure game on your Android! And it’s free!

Exciting and fun physics based adventure game!

Fly from vine to vine, but watch out for dangers lurking in the jungle. Earn bananas to get upgrades, specials and power ups.

Features:

– Beautiful cartoon & hand drawn like graphics
– Fun physics based gameplay (swing a monkey along ropes to get forward)
– Make your run through various landscapes (temple ruins, waterfalls and jungles)
– Collect fruits like bananas and chilis to gain more upgrades
– Unlock special powers such as a jetpack, chili speed boost and eagle ride
– Cloth your monkey differently (ninja costume, gas mask)
– Different kinds of ropes (vines, snakes, burning ropes etc.)

Download now and experience the joy of flying along the vines through various environments!

If you have any issues with the game, please contact our support at support@fingersoft.net

Check out the Benji Bananas website at http://www.benjibananas.com/

Benji Bananas is developed by TribeFlame Ltd. and published by Fingersoft Ltd.

လိုအပ်သည်Android

သုံးသပ်ချက်များ8/10

လက်ရှိဗားရှင်း1.37

အရွယ်:24 MB

Download (24 MB)